Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo kursus

Kursai šaunamajam ginklui įsigyti

 

“Ekskomisarų Biuras” turi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją ir organizuoja šiuos mokymo kursus:

Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo kursus. Mokymų dalyviai supažindinami su šaunamųjų ginklų rūšimis, kategorijomis bei veikimo principais. Nagrinėjami šaunamojo ginklo įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo teisiniai ir praktiniai aspektai. Mokymų metu įsisavintos žinios įtvirtinamos praktinių užsiėmimų „Ekskomisarų biuro“ šaudykloje metu.Baigusieji kursus gauna Valstybės nustatyto pavyzdžio baigiamojo egzamino pažymėjimą.

Kursų klausytojai yra nemokamai aprūpinami metodine medžiaga.

Dėl kursų galite pasiteirauti tel. Nr.: 8 5 210 23 40;