Kursai

“Ekskomisarų Biuras” turi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją ir organizuoja šiuos mokymo kursus:

* Apsaugos darbuotojo mokymo kursus ( kursų trukmė 52 akademinės valandos, kaina 87 €). Kursantai ruošiami pagal Valstybės nustatytą mokymo programą. Šie kursai yra privalomi visiems norintiems dirbti arba dirbantiems apsaugoje. Sėkmingai išlaikę baigiamąjį egzaminą, kursantai gauna Valstybės nustatyto pavyzdžio baigiamojo egzamino pažymėjimą ir gali kreiptis į policiją dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo gavimo.

* Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo kursus. Mokymų dalyviai supažindinami su šaunamųjų ginklų rūšimis, kategorijomis bei veikimo principais. Nagrinėjami šaunamojo ginklo įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo teisiniai ir praktiniai aspektai. Mokymų metu įsisavintos žinios įtvirtinamos praktinių užsiėmimų „Ekskomisarų biuro“ šaudykloje metu.Baigusieji kursus gauna Valstybės nustatyto pavyzdžio baigiamojo egzamino pažymėjimą.

Kursų klausytojai yra nemokamai aprūpinami metodine medžiaga.

Visi aukščiau išvardyti kursai yra nuolat organizuojami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei Mažeikiuose.

Dėl kursų galite pasiteirauti tel. Nr.: 8 5 2102340