9 kalibras

  • Glock 17- 5 šūviai
  • XS XDM – 5 šūviai
  • Makarov – 5 šūviai
  • SigSauer P230 – 5 šūviai